Ons team

Vier pedagogische medewerkers staan klaar om uw kind een liefdevol verblijf aan te bieden met als doel dat uw kind zich thuis voelt en de ruimte krijgt om zich ongedwongen te ontwikkelen tot kleuter. Allen hebben een vakdiploma en jarenlange ervaring in de kinderopvang.