De grond wordt gereed gemaakt

De oude mestput is verdwenen en de grond wordt gereedgemaakt voor de fundering.

Fundering

Als alles goed gaat wordt er eind augustusi gestart met het storten van de fundering.