Veilig en geborgen

De situatie in de dagopvang is er op gericht het kind in een op kinderen afgestemde omgeving en sfeer een prettige dag te laten doorbrengen, zodanig dat het kind zich er veilig en geborgen voelt.

De huiselijke sfeer is van belang om de kinderen geborgenheid te bieden die zij nodig hebben zodat zij zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen en de ruimte mogen ervaren voor hun eigen ontwikkeling.