Kleinschalig

Door onze kleinschalige opvang is er voldoende aandacht voor elk kind.